Ban biên tập

Ban biên tập Trang thông tin điện tử về bệnh đái tháo đường đã được thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-KCB ngày 19/9/2017.

+ Trưởng ban: PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

+ Phó Trưởng ban :

– GS.TS. Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam

– PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường thành phố Hồ Chí Minh

+ Thư ký :

– ThS. Trương Lê Vân Ngọc, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y dược bệnh viện

– ThS. Nguyễn Đức Thắng, chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng

Q- thanh lap ban bien tap