Hướng dẫn thực hiện quy trình phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thầnCục Quản lý Khám, chữa bệnh đang triển khai xây dựng và hoàn thiện "Tài liệu hướng dẫn thực hiện dịch vụ phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần” để hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bảo trợ xã hội và các cơ sở khác được phép cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần theo quy định.

Phục hồi chức năng về tâm thần là cách tiếp cận toàn hệ thống, để giúp người bệnh tâm thần phục hồi về tâm thần, làm tăng chất lượng cuộc sống và xã hội của họ một cách tối đa, thông qua sự hỗ trợ thích hợp bao gồm khuyến khích các kỹ năng của họ, thúc đẩy sự độc lập và tự chủ để tạo niềm hy vọng vào tương lai; và dẫn đến cuộc sống trong cộng đồng thành công.

Mục tiêu: Nhằm hỗ trợ người bệnh tâm thần đạt được hoặc lấy lại các kỹ năng cần thiết về nhận thức, cảm xúc, xã hội, trí tuệ, và thể chất để sống, học tập, làm việc và thực hiện nhiệm vụ độc lập nhất có thể tại cộng đồng với sự hỗ trợ ít nhất.

Chi tiết xin vui lòng xem tài liệu dưới đây

Quy trình PHCN cho người bệnh tâm thần Dự thảo Quy trinh PHCN cho NB TT
Quy trình PHCN cho người bệnh tâm thần.Form Dự thảo Quy trinh PHCN. Forms.

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng