Liên đoàn đái tháo đường thế giới (IDF) công bố Atlas ấn bản lần thứ 8, ngày 14/11/2017Gánh nặng Toàn cầu – những thông điệp chính Năm 2017, IDF ước tính: Một trong 11 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường (425 triệu người) Một trong 2 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường không được chẩn đoán (trên 212 triệu người) 12% chi phí cho y tế […]

Gánh nặng Toàn cầu – những thông điệp chính

Năm 2017, IDF ước tính:

  • Một trong 11 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường (425 triệu người)
  • Một trong 2 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường không được chẩn đoán (trên 212 triệu người)
  • 12% chi phí cho y tế của toàn thế giới được chi cho đái tháo đường (727 tỷ USD)
  • Một trong 6 trẻ sinh ra (16,2%) bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường thai kỳ
  • Ba phần tư (79%) số người bị đái tháo đường sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
  • 1.106.500 trẻ em và trẻ vị thành niên bị đái tháo đường típ 1

IDF ước tính, năm 2045:

  • Một trong 10 người trưởng thành (20-79 tuổi) sẽ bị đái tháo đường (629 triệu người)
  • Chi phí y tế liên quan đến đái tháo đường sẽ vượt quá 776 tỷ USD

 

Tải tài liệu

 

IDF Diabetes Atlas Briefing pack _VN (FINAL with MOH

Ghi chú: Để xem các trang tiếp theo, bạn bấm chọn page .

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng