Quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế áp dụng nguyên lý cơ bản về y học gia đìnhCục Quản lý Khám, chữa bệnh thực hiện hoạt động xây dựng "Kế hoạch thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã"

Nhằm nâng cao công tác quản lý bệnh không lây nhiễm, Cục Quản lý khám chữa bệnh xây dựng “Kế hoạch thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp và đtheo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã”.

Mục tiêu:

  1. Tỷ lệ trạm y tế xã thực hiện dự phòng, quản lý điều trị tăng huyết áp và/hoặc đái tháo đường đạt 50% vào năm 2020.
  2. Tới năm 2020, tỷ lệ THA và ĐTĐ không được chẩn đoán điều trị giảm 15% so với năm 2015.
  3. Tới năm 2020, tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị đối với THA tăng x% so với năm 2015, tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị đối với ĐTĐ đạt x%

Chi tiết xin vui lòng xem tài liệu dưới đây:

Lộ trình triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm tại Tram y tế xã

There are no comments yet

Tin khác đã đăng