Văn bản pháp lý

Trang thông tin điện tử về Bệnh đái tháo đường, với tên miền là daithaoduong.kcb.vn là chuyên trang về bệnh đái tháo đường của Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Ngày 19/9/2017, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ký, ban hành Quyết định số 294/QĐ-KCB về “Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử về bệnh đái tháo đường của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế”, chi tiết như sau:

Q- quy che hoat dong website