Đào tạo, tập huấn hơn 200 giảng viên và 2.000 cán bộ y tế về chăm sóc bệnh Đái tháo đường

Trước những thách thức do tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng gia tăng, trong khi đó việc tiếp cận và cung cấp các dịch vụ y tế về chăm sóc bệnh đái tháo đường tại Việt Nam cũng như trình độ cán bộ y tế còn hạn chế, Chương trình Đào tạo chuyên sâu về bệnh đái tháo đường đã ra đời.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê phát biểu khai mạc hội thảo tập huấn

Chương trình Đào tạo Steno-VDCP (2013-2015) là một chương trình đào tạo về quản lý bệnh đái tháo đường, nằm trong khuôn khổ “Chương trình Chăm sóc bệnh đái tháo đường giai đoạn 2013-2015” của Bộ Y tế do Novo Nordisk Pharma Operations A/S hỗ trợ. Chương trình đào tạo có hai loại hình: chương trình đào tạo cho giảng viên và bác sỹ về đái tháo đường bao gồm nhiều khóa học, mỗi khóa học gồm khoảng 100 học viên, diễn ra trong thời gian 02 ngày do Bộ Y tế- Ban Quản lý Dự án Chương trình Chăm sóc bệnh Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Novo Nordisk tổ chức, với sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật từ Trung tâm Đái Tháo Đường Steno Đan Mạch và Hội Nội tiết & Đái Tháo Đường Việt Nam.

Học viên tham gia Chương trình đào tạo là bác sĩ chuyên khoa nội tiết, bác sĩ nội khoa hoặc bác sĩ thực hành đa khoa. Khóa học là sự kết hợp phương pháp giảng dạy tương tác và thảo luận, bao gồm cả trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hành trên lâm sàng và đối thoại xung quanh chủ đề chăm sóc bệnh Đái tháo đường. Khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ hiểu và thực hành đúng về chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường. Học viên sẽ được Bộ Y tế, Trung tâm Đái Tháo Đường Steno Đan Mạch và Hội Nội tiết & Đái Tháo Đường Việt Nam cấp giấy chứng nhận.Đến tháng 4/2015, chương trình đã đào tạo được gần 300 giảng viên về đái tháo đường, những người này sẽ tiếp tục truyền đạt kiến thức về chăm sóc bệnh Đái tháo đường cho 2.000 học viên.

Đào tạo, tập huấn hơn 200 giảng viên và 2.000 cán bộ y tế về chăm sóc bệnh Đái tháo đường

Đào tạo, tập huấn hơn 200 giảng viên và 2.000 cán bộ y tế về chăm sóc bệnh Đái tháo đường

Đào tạo, tập huấn hơn 200 giảng viên và 2.000 cán bộ y tế về chăm sóc bệnh Đái tháo đường