TÔI CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH KHÔNG?

Bộ câu hỏi ngắn tự đánh giá nguy cơ về đái tháo đường do Hiệp hội Đái tháo đường thế giới xây dựng là cách đơn giản, thực tiễn và không cần chi phí, để xác định nhanh những người có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường típ 2 và những người cần phải đi kiểm tra sức khỏe sâu hơn để đánh giá nguy cơ của họ.

(Phiếu tự đánh giá nguy cơ IDF: http://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/)

TÔI CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH KHÔNG?

TÔI CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH KHÔNG?

TÔI CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH KHÔNG?